Preporučena literatura za menadžersku edukaciju V

Strategijski menadžment na djelu, autorke Mary Coulter zasigurno je najbolji udžbenik iz strategijskog menadžmenta ikad napisan na svijetu. Već kod trećeg izdanja mogla se podvući linija između prosječnog i dobrog i dobrog i odličnog udžbenika. To izdanje je bilo odlično dok novo 6. izdanje nikog ne iznenađuje svojom kvalitetom i u potpunosti ispunjava očekivanja svih profesionalaca iz ove oblasti. Kao takav, podjednako je koristan i studentima, svih ciklusa, i poslovnom …

Preporučena literatura za menadžersku edukaciju IV

Knjiga Menadžmet ljudskih resursa, autora Gary Dessler, profesora sa Florida International Univerziteta, na pristupačan i razumljiv način pruža studentima i menadžerima jasan i cjelovit prikaz osnovnih koncepata i tehnika u menadžmentu ljudskih resursa. Knjiga obiluje brojnim primjerima iz prakse i studijama slučajeva što joj dodatno daje na težini jer teoriju povezuje sa praksom na realističan način. Ova knjiga će, kao i njena prethodna izdanja, ubrzo početi da se koristi kao obavezna …

Preporučena literatura za menadžersku edukaciju III

Knjiga Menadžment 13. izdanje autora Stephen P. Robbins, profesora na San Diego State Univerzitetu, i Mary A. Coulter, profesorice na Missouri State Univerzitetu predstavlja uspješan nastavak dosadašnjih izdanja koja su se dobro i uspješno pozicionirala na brojnim univerzitetima i koledžima kao obavezna literatura. Ova knjiga, kao i dosadašnja izdanja obiluje primjerima iz prakse tj. stvarnim ljudima – stvarnim iskustvima. Time se željelo unijeti dio stvarnosti u učionice i amfiteatre kako …