Preporučena literatura za menadžersku edukaciju IV

Knjiga Menadžmet ljudskih resursa, autora Gary Dessler, profesora sa Florida International Univerziteta, na pristupačan i razumljiv način pruža studentima i menadžerima jasan i cjelovit prikaz osnovnih koncepata i tehnika u menadžmentu ljudskih resursa. Knjiga obiluje brojnim primjerima iz prakse i studijama slučajeva što joj dodatno daje na težini jer teoriju povezuje sa praksom na realističan način. Ova knjiga će, kao i njena prethodna izdanja, ubrzo početi da se koristi kao obavezna …

Preporučena literatura za menadžersku edukaciju III

Knjiga Menadžment 13. izdanje autora Stephen P. Robbins, profesora na San Diego State Univerzitetu, i Mary A. Coulter, profesorice na Missouri State Univerzitetu predstavlja uspješan nastavak dosadašnjih izdanja koja su se dobro i uspješno pozicionirala na brojnim univerzitetima i koledžima kao obavezna literatura. Ova knjiga, kao i dosadašnja izdanja obiluje primjerima iz prakse tj. stvarnim ljudima – stvarnim iskustvima. Time se željelo unijeti dio stvarnosti u učionice i amfiteatre kako …

Preporučena literatura za menadžersku edukaciju II

Marketing Management 15. Izdanje,  autora Philip T. Kotler sa Northwestern Univerziteta i Kevin Lane Keller, profesora na Tuck School of Business – Dartmouth Collegepredstavlja nastavak kvalitetne. Iako je prevashodno najmjenjena studentima osnovnih i postdiplomskih studija, prije svega u djelu integrisanosti sa programom MyMarketingLab koji ima za cilj da studentima pruži uvid u najbolju marketing praksu, ona je zasigurno dobar izvor informacija za osobe koje se već bave marketingom. Za razliku …