PROFESIONALNO ISKUSTVO

Ambasador Bosne i Hercegovine u Rumuniji
10/2015 – 12/2018
Ambasada Bosne i Hrecegovine, Bukurest, Rumunija

Rektor|Dekan Fakulteta za ekonomiju i menadžment
02/2014 – 09/2015
Slobomir P Univerzitet, Bijeljina, Bosna i Hercegovina

Direktor (CEO)
03/2002 – 06/2015
Panevropski centar za profesionalni razvoj, Prnjavor, Bosna i Hercegovina

Prorektor|Dekan Fakulteta tehničkih nauka 
03/2012 – 02/2014
Univerzitet PIM Banja Luka, Banjaluka, Bosna i Hercegovina

Prorektor|Dekan Fakulteta za ekonomiju i menadžment
10/2006 – 03/2012
Slobomir P Univerzitet, Bijeljina, Bosna i Hercegovina

OBRAZOVANJE

Doktor ekonomskih nauka
2004 – 2006
Fakultet za poslovne studije, Univerzitet primenjenih nauka Megatrend, Beograd, Srbija

Magistar ekonomskih nauka                                                                  
2001 – 2004
Fakultet za poslovne studije, Univerzitet primenjenih nauka Megatrend, Beograd, Srbija

Profesor engleskog jezika i književnosti
1992 – 1998
Filološki fakultet, Univerzitet u Prištini, Pristina, Srbija

Računovodstveno-finansijski stručni radnik                                    
1987 – 1991
Srednja ekonomska škola, Hrvatska Kostajnica, Hrvatska

JEZICI

Srpski                    Maternji
Engleski                C2
Njemački              B1

TEHNIČKE VJEŠTINE

MS Office (Word, Excel, PowerPoint, FrontPage), WordPress i OrangeHRM

OBJAVLJENE KNJIGE
 • Preduzetnički menadžment (2015)
 • Menadžment – principi i koncepti (2015)
 • Osnovi menadžmenta neprofitnih organizacija (2009)
 • Menadžment ljudskih resursa (2007)
 • Razvoj ljudskih resursa (2007)
 • Timovi i timski rad (2004)
ČLANSTVO U PROFESIONALNIM ASOCIJACIJAMA
 • Society for Human Resources Management (SHRM)
  2017 – trenutno
 • American Society for Quality (ASQ)
  2017 – trenutno