Preporučena literatura za menadžersku edukaciju I

Osnove finansijskog mendžmenta, izdavač  Prentice Hall, iz 2008, čiji su autori James C. Van Horne, profesor emeritus na Univerzitetu Stanford i John M Wachowicz, profesor na Univerzitetu Tennessee, je knjiga koje je prevedena na više od deset stranih jezika i koja je jedna od najprodavanijih prevedenih akademskih udžbenika iz ekonomije.  Na spisku je obavezne literature za ispit iz finansijskog menadžmenta pri Association Of Chartered Certified Accountants.  Ovo je novo 13. izdanje koje je za razliku od prethodnog obogaćeno brojnim sadržajima, prije svega primjerima iz prakse. Knjiga je koncipirana u osam dijelova sa ukupno 24 glave. Najveće promjene, u poređenju sa prethodnim izdanjem, doživjela su poglavlja 1, 6, 9 i 24. U prvom poglavlju je razrađena rasprava  o korporativnoj socijalnoj odgovornosti i konceptu održivosti. U šestom poglavlju promjene su nastale u djelu koji tretira usklađivanje računovodstvenih standarda širom svijeta. U devetom poglavlju dati su novi pogledi na upravljanje gotovinom i hartijama od vrijednosti dok je u poslednjem devetom poglavlju diskutovano o islamskim obveznicana.

Autori su na stručan i detaljan način prikazali sve bazične funkcije upravljanja finansijama dajući čitaocu mogućnost da usvoji nova znanja na savremen i zanimljiv način. Knjiga je korisno štivo i izvor informacija o procesu donošenja finansijskih odluka i analizi stvaranja vrijednosti kako iskusnim tako i menadžerima koji tek započinju karijeru zauzimajući rukovodeću poziciju u firmi. Isto tako, knjiga je koristan izvor znanja studentima kako osnovnih tako i poslijediplomskih studija koji žele da usvoje ili dopune stvoje znanje kvalitetnim rasparava i analizama o korporativnom upravljanju, globalnom djelovanju, strateškim finansijskim odlukama , etičkim dilemama i slično.