Regrutovanje

Regrutovanje je proces identifikacije, privlačenja i obezbeđivanja kvalifikovanih kandidata, u broju koji organizaciji omogućuje da između više njih izabere one koji najviše odgovaraju zahtevima upražnjenih radnih mesta. Potrebe za ljudskim resursima mogu se zadovoljavati na dva načina: zapošljavanjem novih ljudi i razvojem potencijala postojećih. Opredeljenje za prijem novih ljudi obično je povezano sa proširenjem poslova, tehničko-tehnološkim unapređenjima, odlivom radne snage, penzionisanjem starijih radnika i slično. Proces regrutovanja otpočinje donošenjem odluke …

Analiza posla

Analiza posla se može definisati kao proces organizovanog prikupljanja i sređivanja relevantnih podataka i informacija o poslovima, neophodnim znanjima i sposobnostima, odgovornostima i drugim zahtevima neophodnim za obavljanje određenog posla. Informacije o poslu usmerene su u dva pravca: u pravcu radnog mesta (naziv radnog mesta, opis posla, dužnosti i odgovornosti i slično) i u pravcu izvršioca (stručna sprema, radno iskustvo, znanje stranih jezika itd.). Drugim rečima, analiza posla, u principu, …

Planiranje ljudskih resursa

Planiranje ljudskih resursa je proces kojim se, na osnovu očekivanih promena u internom i eksternom okruženju, predviđaju potrebe za ljudskim resursima. Planiranje je aktivnost predviđanja, kojom se trasiraju putevi i načini budućeg delovanja i postupanja. Iako se potreba za planiranjem ljudskih resursa ponekad ne shvata na pravi način, činjenica je da se ona ne sme potcenjivati i olako shvatati. Naprotiv, proces planiranja je izuzetno odgovorna, kreativna i zahtevna aktivnost, jer …