Menadžment ljudskih resursa

Upravljanje ljudskim resursima ili menadžment ljudskih resursa je podsistem upravljanja preduzećem. Kao sadržaj menadžment procesa, u kompetenciji je menadžerskog tima koji vodi preduzeće i koji je njegov ključni oslonac. Upravljanje preduzećem i njegovim resursima, uključujući i ljudske resurse, u savremenim uslovima privređivanja, podrazumeva mnoštvo novih sadržaja, kako u oblasti marketinga, istraživanja, razvoja, finansija i proizvodnje, tako i u sferi informatike, organizacije rada, menadžmenta ljudskih potecijala i slično. Menadžment proces je …

Prednosti i nedostaci timskog rada

Prednosti timskog rada ”Bolje je imati jednog čovjeka koji radi s tobom nego tri koja rade za tebe.” ANONIMAN AUTOR Da li je timski rad najbolji oblik organizovanja ljudi u procesu rada? Mnogi će reći da nije jer ne postoji najbolji oblik. Za svaki oblik rada, pa samim tim i za timski način rada, vezuju se određene prednosti i nedostaci. Prednosti su, dakako, brojnije, što pokazuju mnogobrojna pozitivna iskustva iz …

Kumuniciranje unutar tima

 ”Najvažnija stvar pri komuniciranju je čuti ono što se ne kaže.” PETER F. DRUCKER Uspješno komuniciranje je osnova za dobar i kvalitetan rad tima. Timski rad, kao zajednički oblik rada većeg ili manjeg broja ljudi, u velikoj mjeri zavisi od načina prenošenja informacija između članova tima. Ako je sistem prenosa informacija adekvatan, efikasnost članova tima je veća. Neadekvatno prenesene informacije mogu da dovedu do kolapsa u radu tima i do …