Preporučena literatura za menadžersku edukaciju VI

Organizaciono ponašanje (17. izdanje), autora Stephen P. Robbins, profesora na San Diego State Univerzitetu i Timothy A. Judge profesora sa Notre Dame Univerziteta zasigurno je najbolje izdanje ove knjige do sada jer su autori uspjeli da na sveobuhvatan način daju presjek organizacionog ponašanja u preduzećima kako sa stanovišta pojedinca, tako i u pogledu grupa i same organizacije. Izuzetno pitak jezik kojim je knjiga pisana doprinosi njenom boljem i lakšem razumjevanju. …

Preporučena literatura za menadžersku edukaciju V

Strategijski menadžment na djelu, autorke Mary Coulter zasigurno je najbolji udžbenik iz strategijskog menadžmenta ikad napisan na svijetu. Već kod trećeg izdanja mogla se podvući linija između prosječnog i dobrog i dobrog i odličnog udžbenika. To izdanje je bilo odlično dok novo 6. izdanje nikog ne iznenađuje svojom kvalitetom i u potpunosti ispunjava očekivanja svih profesionalaca iz ove oblasti. Kao takav, podjednako je koristan i studentima, svih ciklusa, i poslovnom …

Preporučena literatura za menadžersku edukaciju IV

Knjiga Menadžmet ljudskih resursa, autora Gary Dessler, profesora sa Florida International Univerziteta, na pristupačan i razumljiv način pruža studentima i menadžerima jasan i cjelovit prikaz osnovnih koncepata i tehnika u menadžmentu ljudskih resursa. Knjiga obiluje brojnim primjerima iz prakse i studijama slučajeva što joj dodatno daje na težini jer teoriju povezuje sa praksom na realističan način. Ova knjiga će, kao i njena prethodna izdanja, ubrzo početi da se koristi kao obavezna …