Recommended Reading

Termites of the State: Why Complexity Leads to Inequality, by Vito Tanzi (a former senior official at the International Monetary Fund)…. “a fascinating discussion of why government may sometimes aggravate the problems which they are set to solve”.  

Preporučena literatura za menadžersku edukaciju VI

Organizaciono ponašanje (17. izdanje), autora Stephen P. Robbins, profesora na San Diego State Univerzitetu i Timothy A. Judge profesora sa Notre Dame Univerziteta zasigurno je najbolje izdanje ove knjige do sada jer su autori uspjeli da na sveobuhvatan način daju presjek organizacionog ponašanja u preduzećima kako sa stanovišta pojedinca, tako i u pogledu grupa i same organizacije. Izuzetno pitak jezik kojim je knjiga pisana doprinosi njenom boljem i lakšem razumjevanju. …