Preporučena literatura za menadžersku edukaciju II

Marketing Management 15. Izdanje,  autora Philip T. Kotler sa Northwestern Univerziteta i Kevin Lane Keller, profesora na Tuck School of Business – Dartmouth Collegepredstavlja nastavak kvalitetne. Iako je prevashodno najmjenjena studentima osnovnih i postdiplomskih studija, prije svega u djelu integrisanosti sa programom MyMarketingLab koji ima za cilj da studentima pruži uvid u najbolju marketing praksu, ona je zasigurno dobar izvor informacija za osobe koje se već bave marketingom. Za razliku od prethodnih izdanja, knjiga pruža dosta primjera iz stvarnog života i postojećih kompanija kroz mnoštvo ilustracija i grafika. Pored toga, na kraju poglavlja, date su dvije proširena studije slučaja u kojima se naglašavaju inovativni marketinški uspjesi vodećih svjetskih firmi.  Autori su se potrudili da sadržaj knjige prati nove trendove u marketingu sagledavajući položaj i značaj marketing u periodima ekonmske krize. Osvrnulli su se i na sve veći uticaj različitih tehnologija na marketing te su se, između ostalog, bavili i zelenim marketingom dajući sadržajne i sveobuhvatne komentare za svako ključno pitanje. Knjiga je koncipirana u osam djelova, odnosno 23 poglavlja.  Za one upućenije da kažemo da su za razliku od prethodnog izdanja, najveće promjene su nastale u poglavljima 8, 12, 21 i 23.

21. poglavlje Upravljanje digitalnim komunikacijama, obrađuje online društvene medije, osmo poglavlje, prethodno 21. poglavlje, prebačeno je u treći dio Povezivanje sa klijenatima. Introducing New Marketing Offerings je premješteno iz djela 8. poglavlje 20 u dio 5. pod poglavlje 15. U novom izdanju poglavlja 9. I 10. Su samo zamjenili mjesta. Poslednje 23. poglavlje je preimenovano u Conducting Marketing Responsibly for Long-Term Success i bavi se, između ostalog, korporativnom društvenom odgovornošću i poslovnom etikom. Poglavlje 12. (prethodno 11.) preimenovano je u Meeting Competition and Driving Growth s ciljem da se ukase na značaj rasta preduzeća.

Sve u svemu odličan pokušaj autora da se sadržaj obogati i da krajnji korisnik, čitalac, ima ne samo korist već i zadovoljstvo ovim štivom.