Preporučena literatura za menadžersku edukaciju III

Knjiga Menadžment 13. izdanje autora Stephen P. Robbins, profesora na San Diego State Univerzitetu, i Mary A. Coulter, profesorice na Missouri State Univerzitetu predstavlja uspješan nastavak dosadašnjih izdanja koja su se dobro i uspješno pozicionirala na brojnim univerzitetima i koledžima kao obavezna literatura. Ova knjiga, kao i dosadašnja izdanja obiluje primjerima iz prakse tj. stvarnim ljudima – stvarnim iskustvima. Time se željelo unijeti dio stvarnosti u učionice i amfiteatre kako bi studenti na što realističniji način savladali materiju. Knjiga je, dakle, namjenjena studentima, ali i svim menadžerima na svim nivoima koji mogu za sebe pronaći brojne teme koje im mogu biti korisne u upravljanju.

Ono što je različito u ovom udžbeniku u odnosu na prethodna izdanja jeste stavljanje akcenta na uvježbavanje praktičnih vještina neophodnih za realni poslovni svijet. Kao i prethodno izdanje, knjiga je podjeljena u šest djelova, odnosno 18 poglavlja stim da su u novom izdanju djelovi i poglavlja poredana uobičajnijim nizom (Controlling kao četvrta funkcija menadžmenta je sada šesto poglavlje). Pošto je suština menadžerskog posla donošenje odluka, autori su odlučili da poglavalja vezana za tu aktivnost u udžbeniku budu ovaj put u prvom dijelu. Drugi dio je proširen poglavljima vezanima za osnove upravljanja današnjom radnom sredinom, kao što su organizaciona kultura, eksterno okruženje, upravljanje u globalnom okruženju, upravljanje diverzitetom, društvena odgovornost i etika itd.

Sve u svemu, koncepcijski i sadržajno, može se konstatovati da je 13. novo izdanje udžbenika Menadžment logičnije i bolje strukturirano od svog prethodnog izdanja a da po sadržaju i dalje predstavlja bestseler i najbolji udžbenik iz oblasti menadžmenta i organizacije te kao takav se preporučuje kako studentima tako i poslovnim ljudima, posebno rukovodećim kadrovima.