Preporučena literatura za menadžersku edukaciju VI

Organizaciono ponašanje (17. izdanje), autora Stephen P. Robbins, profesora na San Diego State Univerzitetu i Timothy A. Judge profesora sa Notre Dame Univerziteta zasigurno je najbolje izdanje ove knjige do sada jer su autori uspjeli da na sveobuhvatan način daju presjek organizacionog ponašanja u preduzećima kako sa stanovišta pojedinca, tako i u pogledu grupa i same organizacije. Izuzetno pitak jezik kojim je knjiga pisana doprinosi njenom boljem i lakšem razumjevanju. Brojni primjeri iz prakse i studije slučaja pomažu lakšem shvatanju materije  te je knjiga kao takva dragocjena literatura u biblioteci svakog menadžera. Knjiga je pretrpjela određene promjene u odnosu na prethodno izdanje. Iako je dragocjena, kao što je rečeno, za svakog menadžera ona je prevashodno najmjenjena studentima osnovnih i postdiplomskih studija te je kao takva integrisana sa Pearson Education platformom MyManagementLab koji ima za cilj da studentima pruži uvid u najbolju menadžement praksu. Kao takva, dobar je izvor informacija i sredstvo za učenje i jednima i drugima.

Ono što je novo u ovom izdanju je odjeljak Career Objectives u svakom poglavlju, koji daje savkjete čitaocima na principu pitanje-odgovor pripremajući ih na taj način za izazove na koje mogu naiči u svakodnevnom biznisu.  Zatim, Opening Vignettes u svakom poglavlju opisuju trendove i događaje u biznisu i prezentuje ih iz ’’prve ruke’’. Odjeljak Summary and Implications for Managersje podjeljen u dva dijela, što se pokazalo dobrim jer na ovaj način se došlo do veće fokusiranosti na praktična primjenu usvojenih znanja. Pored toga, tu su još o bogato osmipljene slike, grafikoni, tabele i sve ono što je neophodno da bi se materijala što bolje i lakše usvojila.

Novo, 17. izdanje knjige Organizaciono ponašanje, autora Robbins i Judge ispunila je sva očekivanja. Ono što je isto tako sigurno jeste činjenica da su autori samim tim podigli ljestvicu za još jedan nivo tako da sa nestrpljenjem očekujemo slijedeće izdanje.